- Sinh viên tải file bên dưới về xem điểm môn tin học kế toán.

- Những SV nào không qua kỳ tới trước khi đăng ký học lại liên hệ với Thầy Trận hoặc Thầy Trọng để tư vấn (vì có sự thay đổi mã môn học trong năm học sau).

- SV có thắc mắc về điểm số hãy liên hệ với Thầy Trận

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin diem thi_tinhocketoan.xls về máy tínhdiem thi_tinhocketoan.xls286 lần tải