ĐIỂM THI CÁC MÔN HỆ CĐ THI NGÀY 13 - 14_06_2016

Để xem điểm các bạn vui lòng bấm vào đường Link, các bạn có thể Download về hoặc xem trực tiếp trên web. Điểm được xếp theo NgayThi /MonThi /Giangvien

Lưu ý: Nếu có thắc mắc về điểm, các bạn vui lòng liên hệ Giảng viên dạy (Thông tin GV bấm vào đây) hoặc làm đơn phúc khảo gửi về Khoa.

Click vào đây để xem điểm