TT

TÊN GIẢNG VIÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

 

1

 Nguyễn Thị Kim Thoa

NCS. Thạc sĩ

Trưởng Khoa

Chi tiết

2

 Phạm Ngọc Toàn

Tiến sĩ

Trưởng BM KT

Chi tiết

3

 Lê Ái Quốc

Tiến sĩ

Trưởng BM TCNH

Chi tiết

4

 Trần Văn Hùng

Tiến sĩ

Trưởng BM Cơ sở

Chi tiết

5

 Lý Nguyễn Ngọc Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

6

 Nguyễn Khả Đồng

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

7

 Hoàng Thị Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

8

 Hồ Thế Trận

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

9

 Trần Thị Thúy An

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

10

 Hoàng Thị Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

11

 Trần Thị Kiều Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

12

 Lê Thị Mỹ Nương

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

13

 Trần Diệu Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

14

 Lê Thị Thu Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

15

 Nguyễn Khánh Dương

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

16

 Hồng Đức Bảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

17

 Nguyễn Trọng Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

18

 Nguyễn Viết Trọng

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

19

 Nguyễn Thị Phương Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

20

 Dương Thị Nhàn

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

 21 

 Nguyễn Thành Công

Thạc sĩ  Giảng viên Chi tiết

22

 Phạm Thị Tuyết Trinh

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

23

 Nguyễn Thị Thúy

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

24

 Lê Thiên Hải

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

25

 Hoàng Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

26

 Vũ Tuấn Anh

Cử nhân

Giảng viên

Chi tiết

27

 Đỗ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

28

 Trần Thanh Khương

Thạc Sĩ

Giảng viên

Chi tiết

29

 Nguyễn Phạm Mai Trang

Thạc Sĩ

Giảng viên

Chi tiết

30

 Nguyễn Thành Đông

Thạc Sĩ

Giảng viên

Chi tiết

31

 Nguyễn Thị Đào

Thạc Sĩ

Giảng viên

Chi tiết

32

 Nguyễn Quang Khải

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

33

 Trần Thị Mỹ Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

34

 Trịnh Thị Liên

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

35

 Châu Thị Thu Ngân

Thạc sĩ 

Giảng viên Chi tiết
36

 Nguyễn Trần Xuân Linh

Thạc sĩ Giảng viên
Chi tiết

37

 Cao Thị Miên Thùy

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

38

 Nguyễn Thị Hồng Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

39

 Đỗ Thị Hiếu Hải

Thạc sĩ

Giáo vụ

Chi tiết