STT THÔNG TIN  
1

NCS. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0907703244

2

Tiến sĩ Phạm Ngọc Toàn

Phó trưởng khoa, Tổ trưởng Bộ môn Kế toán

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0909807766

3

Tiến sĩ Lê Ái Quốc

Tổ trưởng Bộ môn Tài chính ngân hàng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0983823702

4

Tiến sĩ Trần Văn Hùng

Tổ trưởng Bộ môn Cơ sở

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0949197799

5

Thạc sĩ Lý Nguyễn Ngọc Thảo

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0983505848

6

Thạc sĩ Nguyễn Khả Đồng

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0932026016

7

Thạc sĩ Hoàng Thị Nga

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0909490053

8

Thạc sĩ Hồ Thế Trận

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0918061696

9

Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0977144214

10

Thạc sĩ Trần Thị Kiều Quyên

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0367891789

11

Thạc sĩ Lê Thị Mỹ Nương

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0907508120

12

Thạc sĩ Lê Thị Thu Hồng

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0937183668

13

Thạc sĩ Nguyễn Khánh Dương

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0908853288

14

Thạc sĩ Hồng Đức Bảo

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0907801770

15

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phương

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0907099464

16

Thạc sĩ Nguyễn Viết Trọng

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0977766861

17

Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Dung

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0935101948

18

Thạc sĩ Dương Thị Nhàn

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0916978401

19

Thạc sĩ Nguyễn Thành Công

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0949055942

20

Thạc sĩ Phạm Thị Tuyết Trinh

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0902508128

21

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0369743572

22

Thạc sĩ Lê Thiên Hải

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0917561689

23

Thạc sĩ Hoàng Thị Hiền

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0974979365

24

Cử nhân Vũ Tuấn Anh

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0989407295

25

Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0974286686

26

Thạc sĩ Trần Thanh Khương

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0902960518

27

Thạc sĩ Nguyễn Phạm Mai Trang

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0989975363

28

Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0965326588

29 Thạc sĩ Nguyễn Thị Đào

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0918839988

30 Thạc sĩ Nguyễn Quang Khải

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0906002077

31 Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Linh

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0383995316

32 Thạc sĩ Trịnh Thị Liên

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0902081217

33 Thạc sĩ Châu Thị Thu Ngân

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0974904355

34 Thạc sĩ Nguyễn Trần Xuân Linh

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0902784068

35 Thạc sĩ Cao Thị Miên Thùy

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0902347839

36 Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0986258465

37

Thạc sĩ Đỗ Thị Hiếu Hải

Giáo vụ khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0933295722