Tin Đoàn - Hội

Sinh viên ngành kế toán K38 hoàn thành bảo vệ khóa luận

Vừa qua, ngày 15/06/2017 các em sinh viên thuộc chuyên ngành kế toán của Khoa đã bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp. Kết quả này phản ánh nỗ lực học tập trên lớp cũng như việc nghiêm túc thực tập tại doanh nghiệp.

Đọc tiếp ...
CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K41 VÀ GIAO LƯU DOANH NGHIỆP

Nhằm tổ chức chào đón Tân sinh viên khóa 41, đồng thời tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ giữa Giảng viên – Sinh viên – Cựu sinh viên – Doanh nghiệp, chiều tối ngày 28/9/2017, Khoa Kế toán – Tài chính Ngân hàng đã tổ chức buổi chào đón Tân sinh viên K41 và giao lưu doanh nghiệp

Đọc tiếp ...

Tin chuyên ngành

CƠ HỘI VÀ THỰC TIỄN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC CHO SINH VIÊN

Th.S. Nguyễn Quang Khải

7.1. Thực tiễn liên thông chính quy cho hệ trung cấp, cao đẳng những năm qua.

Giai đoạn trước 7/2/2013

Trong giai đoạn này, quy định về việc liên thông từ hệ trung cấp lên cao đẳng và cao đẳng lên đại học khá dễ dàng. Theo Điều 4 quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện để được liên thông như sau:

Đọc tiếp ...